Miejskie Przedszkole nr 4 w Ciechanowie

ZARZĄDZENIA  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA    - ROK 2020

1. NR 1/2020  z dnia 20 stycznia 2020 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej  na rok szkolny 2020/2021.

2.NR 2/2020  z dnia 5 lutego 2020 roku  w sprawie organizacji pracy przedszkola  dniach 10 - 21.02.2020 roku.

3. NR 3/2020 z dnia 24 marca 2020 roku  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID -19 .

4. NR 4/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu pracy zdalnej.

5. NR 5/2020  z dnia 25.03.2020  w sprawie ustalenia sposobu dokumentowania zadań Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi                im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie.

6. NR 6/2020  z  dnia 6  maja 2020 roku  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w                    Ciechanowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

7. NR 7/2020 z dnia 7 maja 2020 w sprawie  wprowadzenia "Zasad funkcjonowania  Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia  koronawirusem SARS-COV-2.

8. Nr 8/2020  z dnia 7 maja 2020  w  sprawie  wprowadzenia " Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID-19.

 

ZARZĄDZENIA  DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "PLUSZOWEGO MISIA" - ROK 2019

1. Zarządzenie  Nr 1/2019  z dnia 18.01.2019  w sprawie wprowadzenie nowego Regulaminu  organizacji wycieczek i spacerów w MP nr 4.

2. Zarządzenie  Nr 2/2019  z dnia  22.01.2019  w sprawie organizacji pracy  przedszkola w ferie.

3. Zarządzenie Nr 3/2019  z dnia 21.02.2019 w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny  2019/2020.

4. Zarządzenie Nr 4/2019  z dnia 11.03.2019  w sprawie wprowadzenia  do stosowania  Polityki Zarządzania ryzykiem na obszarze ochrony danych

    osobowych.

5. Zarządzenie Nr 5/2019  z dnia 26 kwietnia 2019  roku  w sprawie organizacji pracy przedszkola  w okresie   29.04 - 02.05.2019  roku.

6. Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MP4.

7.Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  do przeprowadzenia naboru na  stanowisko samodzielnego referenta w MP4.

8. Zarządzenie Nr 8/2019  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie".

9. Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 29 lipca 2019  w sprawie  wprowadzenia "Procedury oceny pracy nauczycieli w MP4"

10.Zarządzenie Nr 10/2019  z dnia 26.08.2019  w sprawie  opłat za żywienie w przedszkolu.

 

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  IM. "PLUSZOWEGO MISIA'  - ROK 2018

1, Zarządzenie Nr 1/2018   z dnia 02.01.2018  w sprawie zmiany członków zespołu  ds Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

2. Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 02.01.2018  w sprawie wprowadzenia zmian  w Regulaminie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami .

3. Zarządzenie Nr 3/2018  z dnia 19.02.2018  w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019.

4. Zarządzenie  Nr 4/2018  z dnia 17.04.2018  w sprawie wyznaczenia IODO.

5. Zarządzenie Nr 5/2018  z dnia  25.05.2018   w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa".

6. Zarządzenie Nr 6/2018  z dnia 03.09.2018 w sprawie powołania zespołu ds WWR.

7. Zarządzenie Nr 7/2018  z dnia 26.09.2018 w sprawie  wprowadzenia " Regulaminu oceny pracy nauczycieli".

8. Zarządzenie  Nr 8/2018  z dnia  31.10.2018 w sprawie   powołania Komisji Inwentarzowej ds likwidacji sprzętu , pomocy i zabawek.

9.Zarządzenie nr 9/2018  z dnia 31.10.2018  w sprawie organizacji pracy  w dn. 2.XI.2018.

10. Zarządzenie Nr 10/2018 z dn. 20.12.2018  w sprawie organizacji pracy   w XII. 2018.

11. Zarządzenie Nr  11/2018 z dn. 20.12.2018  w sprawie powołania  komisji inwentaryzacyjnej .

12. Zarządzenie Nr 12/2018  z dn. 27.12.2018  w sprawie odwołania  starego i wyznaczenie nowego IODO.

13. Zarządzenie Nr  13.2018 z dn. 27.12.2018  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy  w dn. 31.12.2018

14. Zarządzenie Nr 14/2018 z dn. 27.12.2018 w sprawie zmiany członków  zespołu  ds WWR.

15. Zarządzenie Nr 15/2018   z dnia 27.12.2018  w sprawie wyboru Społecznego Inspektora  Pracy w MP Nr 4.

 

ZARZĄDZENIA  DYREKTORA  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. "PLUSZOWEGO MISIA"   ROK    2017  :

1. Zarządzenie  Nr 1 z dnia 27 stycznia 2017  roku zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników administracji i obsługi Miejskiego Przedszkola           Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi   im' Pluszowego Misia"  w Ciechanowie.

2. Zarządzenie Nr 2  z dnia 10.02.2017  roku  w sprawie organizacji pracy  przedszkola  w dniach 13-24.02.2017 roku.

3. Zarządzenie Nr 3 z dnia 10 marca 2017  roku  w sprawie powołania  Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/2018.

4. Zarządzenie Nr 4  z dnia   31  marca  2017  roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

5. Zarządzenie Nr 5/2017  z dnia 12.04.2017 w sprawie organizacji pracy przedszkola   w dniach: 13-18.04,2017.

6. Zarządzenie Nr 6/2017  z dnia 28.04.2017 w sprawie organizacji pracy  przedszkola w dniach: 2-5.05.2017 r.

7. Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 14.05.2017  w sprawie organizacji pracy  w dniu 16.05.2017 r.

8. Zarządzenie Nr 8/2017  z dnia 29.05.2017 w sprawie organizacji pracy w dniach  01-31.07.2017 r.

9.Zarządzenie Nr 9/2017  z dnia 01.09.2017  w sprawie powołania zespołów ds WWR

10.Zarządzenie Nr 10./2017 z dnia 14.12.2017 w sprawie stawki żywieniowej dla dzieci i pracowników przedszkola  od dn. 01.01.2018  roku

11. Zarządzenie Nr 11/2017 z dn. 15.12.2017  w sprawie wprowadzenia zmian  w Regulaminie wynagradzania pracowników AiO.

12. Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 22.12.2017   w sprawie organizacji pracy  w dniach 27-29.12.2017 r.

13. Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 28.12.2017 w sprawie wprowadzenia  zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami.

14. Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 28.12.2017  w sprawie wprowadzenie  Regulaminu korzystania z ZFŚS w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

.

ZARZĄDZENIE  DYREKTORA  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM."PLUSZOWEGO MISIA'" W CIECHANOWIE   W ROKU 2016:

1. Zarządzenie Nr 1/2016 z  dnia 13.01.2016 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

2. Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 01.02.2016 w sprawie organizacji pracy przedszkola w okresie 01.02 - 12.02.2016.

3. Zarządzenie Nr 3/2016  z dnia 22 lutego 2016  roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 2016/2017.

4. Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 24.03.2016 w sprawie organizacji Pracy przedszkola  w dniach 25 i 29.03.2016.

5. Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 1.04.2016 w sprawie powołania zespołów ds. organizacji wczesnego wspomagania .

6. Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 21.04.2016 w sprawie procedury na wypadek ataku terrorystycznego.

7. Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 29.04.2016 w sprawie organizacji pracy przedszkola w dniu 2.05.2016

8. Zarządzenie Nr 8/2016  z dnia 5.05.2016 w sprawie zmiany członków zespołu ds organizacji WWR w MP4.

9. Zarządzenie  Nr 9/2016  z dnia 25.05.2016 w sprawie organizacji pracy w przedszkolu w dn. 27.05.2016.

10. Zarządzenie Nr 10 z dnia 12.09.2016 w sprawie powołania zepołów ds organizacji WWR.

11. Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 3.10.2016 n roku w sprawie zmiany członków zespołu  ds WWR.

12. Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 26.10.2016  zmieniające Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora MP4 z dnia 28.12.2012 w sprawie wprowadzenia  "Polityki Bezpieczeństwa", " Instrukcji  bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych".

13. Zarządzenie Nr 13  z dnia 31.10.2016 w sprawie organizacji pracy Miejskiego Przedszkola Nr 4 w dniu 31.10.2016  roku.

14. Zarządzenie Nr 14 z dnia 31.10.2016  roku  w sprawie powołania Komisji Inwentarzowej do likwidacji, sprzętu, pomocy i zabawek.

15. Zarządzenie Nr 15 z dnia 19.12.2016  w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie.

16.Zarządzenie Nr 16 z dnia 22.12.2016  w sprawie organizacji pracy  w dniach 23-30.12.2016 roku.

 

 

Zarządzenia dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie  w  roku  2015:

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 1.10.2015 roku  Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie w sprawie organizacji  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zarządzenie  Nr 11/2015  w sprawie  dopuszczenia do użytku w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Zarządzenie Nr 10/2015  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie  Nr 9/2015  w sprawie powołania zespołu ds HCCP

 

Data stworzenia : 2014-04-03 10:15 Autor : Krystyna Chodkowska Data publikacji : 2014-04-03 10:15 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-09 10:39 Osoba modyfikująca : Krystyna Chodkowska