Miejskie Przedszkole nr 4 w Ciechanowie

Rodo

Administratorem  danych osobowych  jest Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi                      im. "Pluszowego Misia"  w Ciechanowie ul. Tadeusza Wyrzykowskiego  9

Informujemy, że  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych   jest   Pani Anna Pogorzelska .  Kontakt  z Inspektorem    możliwy  za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodoanka@gmail.com 

 

Obowiązek Informacyjny               

przy założeniu, że nie przekazujemy danych osoby fizycznej do państwa spoza UE):

„Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia „ w Ciechanowie jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz.”

Data stworzenia : 2019-06-13 12:22 Autor : Krystyna Chodkowska Data publikacji : 2019-06-13 12:22 Osoba udostępniająca na stronie : Krystyna Chodkowska Data ostatniej modyfikacji : 2019-06-13 12:26 Osoba modyfikująca : Krystyna Chodkowska