Miejskie Przedszkole nr 4 w Ciechanowie

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku. 
( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego celu organom kontrolującym na terenie placówki.

Data stworzenia : 2014-08-01 17:42 Autor : Izabella Grabowska Data publikacji : 2014-08-01 17:42 Osoba udostępniająca na stronie : Izabella Grabowska Data ostatniej modyfikacji : 2014-10-02 12:02 Osoba modyfikująca : Izabella Grabowska