Miejskie Przedszkole nr 4 w Ciechanowie

Opłaty

Od dnia 1 września 2019  roku   zostały zmienione   zasady opłat  za dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie.  Wynoszą  one  :

1. Żywienie    - 3 posiłki dziennie     - 9 złotych.

2. Wychowanie przedszkolne     -  1 zł.  za każdą   godzinę zajęć  przekraczającą  bezpłatny czas pobytu dziecka.

Opłaty regulujemy z góry   do dnia 10 każdego  każdego m-ca. 

 

WYSOKOŚĆ STAWKI ŻYWIENIOWEJ OD 1.01.2018  ROKU

Z dniem 1 stycznia 2018  roku   stawki żywieniowe    Zarządzeniem  Nr 10/2017  z dnia  14 grudnia 2017  roku wprowadzono  nowe stawki żywieniowe dla dzieci i pracowników   i  wynoszą :

3 posiłki dziennie   - 7,00 złotych ( śniadanie, obiad i podwieczorek)

2 posiłki  dziennie   - 5,50  złotych ( śniadanie 2 złote , obiad 3,50 zł)

 

Na podstawie :

Uchwały Nr 374/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia  2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miejska Ciechanów.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku :

1.     bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze  5  godzin  dziennie  ( od 7:30 do 12:30)

2.     realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas, w którym mowa w pkt.1 tj. w godzinach 6:30 do 7:30, 12:30 do 17:30. Wysokość opłat  za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5  wynosi  1 złoty za godzinę . Opłata  ta ulega obniżeniu o 50 %  na dzieci z  z rodzin  posiadających "  Kartę Dużej Rodziny"

3.     odpłatnego wyżywienia zgodnie z podpisaną umową z rodzicami.

Stawka żywieniowa :

§  za 2 posiłki – 4,50 zł

§  za 3 posiłki – 6,00 zł

​Opłaty za przedszkole przyjmowane są w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola:

 od 1 do 15-tego dnia miesiąca   - w godz. 8:00 – 15.20  .

Za  nieterminowe wpłaty  naliczamy  odsetki ustawowe.

 

Dokonuje się odliczeń za uprzednio zgłoszoną nieobecność dziecka w przedszkolu :

§  za wyżywienie – od 4 dni ciągłych nieobecności dziecka,

§  za usługę          – od 6 dni ciągłych nieobecności dziecka.

Rozliczenie zwrotu opłat za miesiąc poprzedni następuje poprzez pomniejszenie należności za nowy miesiąc.

Data stworzenia : 2014-04-03 10:15 Autor : Izabella Grabowska Data publikacji : 2014-04-03 10:15 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-17 11:59 Osoba modyfikująca : Krystyna Chodkowska