Miejskie Przedszkole nr 4 w Ciechanowie

Kontrole Kuratorium Oświaty

Rok 2020.- kontrole  przeprowadzone  w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie

1. 18 czerwca 2020  roku  -   Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  przeprowadziła kontrolę  w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. Protokół z kontroli  w aktach  jednostki.

 

W dniach 17-18 października 2019 r.  odbyła się kontrola   Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

Protokół z kontroli znajduje się w aktach przedszkola.

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna

ROK 2019   PRZEPROWADZONE    KONTROLE

2.  07.05.2019  roku -  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Ciechanowie   protokół HDiM-66/40/19 (Protokół a aktach przedszkola- bez zaleceń).

1.  22.01.2019  roku    -  Komenda Powiatowa  PSP  w Ciechanowie.- protokół PZ.5580.7.8.2017 DK ( Protokół   dokumentach przedszkola).

 

 

 

W dniu 25 maja  2018  roku  pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddziału w Ciechanowie  przeprowadził kontrolę w zakresie  stosowania środków ochrony roślin w przedszkolu. W aktach przedszkola  pozostawiono Protokół Nr 47. 

24  maja 2018  roku - odbyła się  kontrola Komendy Powiatowej PSP  w Ciechanowie.

Protokół z kontroli PZ.5580.74.2017MW  znajduje się w aktach  przedszkola.

 

W dniu 15 maja 2018  roku pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej   przeprowadził  w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie kontrolę  w  zakresie  oceny  stanu sanitarnego  przedszkola i  dostosowania stolików i krzeseł  do wzrostu  dzieci przedszkolnych. 

W  przedszkolu  pozostawiono Protokół z kontroli Nr HDiM-66/7/18.

 

 

 W dniu 6 listopada 2017  roku  na podstawie przedłożonych upoważnień  pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Ciechanowie przeprowadzili  kontrolę  w zakresie  żywienia   dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Ciechanowie. 

W jednostce  pozostawiono  protokół z przeprowadzonej kontroli.  Dokument znajduje się w aktach  przedszkola.

 

Dnia 27 kwietnia 2017  roku kontrolę przeprowadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie.

Kontrolą obejmowała  następujące zagadnienia:

* Ocena stanu sanitarnego  przedszkola;

* ocena dostosowania  stolików i krzeseł  do wzrostu  dzieci.

W jednostce  pozostawiono  protokół z przeprowadzonych  czynności  kontrolnych.

 

W dniu 10 marciu 2017  roku   odbyła się kontrola  przeprowadzono przez przedstawiciela  Komendy Powiatowej Państwowej Straży  Pożarnej  w Ciechanowie.

Zakres czynności obejmował następujące zagadnienia : 

* Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

* Rozpoznawanie możliwości i warunków  prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W jednostce   pozostawiono  protokół z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych.

 

 

16 grudnia 2016  roku  st. asystent w Sekcji Higieny Pracy  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie przeprowadził kontrolę            w zakresie:

* przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz nadzoru sanitarnego nad substancjami  i mieszaninami chemicznymi.

W trakcie kontroli oceniano :

* badania lekarskie pracowników;

* dokumentację  oceny ryzyka zawodowego,

* spis stosowanych i niebezpiecznych mieszanin chemicznych;

* rejestr chorób zawodowych.

W  aktach  przedszkola   pozostawiono protokół z kontroli - bez zaleceń.

 

 

16 czerwca 2016  roku przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego  przeprowadził w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie . Kontrola  dotyczyła programu "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów  mlecznych  w placówkach oświatowych".

Protokół  z przeprowadzonej kontroli pozostaje  w aktach  przedszkola.

 

 

W dniu 31 maja 2016 roku pracownicy PSSE  przeprowadzili kontrolę kompleksową : Zakład żywienia zbiorowego.

Protokół z kontroli znajduje się w aktach  przedszkola.

 

 

W dniu 30 marca 2016  roku pracownicy PSSE  w Ciechanowie  przeprowadzili kontrolę  w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie.

Kontrola  dotyczyła :

1. Oceny stanu  sanitarnego przedszkola ;

2. Dokumentacji lekarskiej  pracowników.

Protokół z kontroli znajduje się w aktach  przedszkola. Zaleceń  brak .

 

 

13 maja 2015  roku   kontrolę  przeprowadzili pracownicy PSSE  w Ciechanowie.

Obejmowała  ona  następujące zagadnienia :

1. Ocena stanu sanitarnego.

2. Ocena dostosowania  mebli do wzrostu dzieci.

3. Dokumentacja lekarska pracowników.  

Protokół z kontroli  pozostawiono w aktach  przedszkola.

Kontrola Urzędu Miasta Ciechanów

Kontrola  finansowa  przeprowadzona przez Urząd Miasta w Ciechanowie   w dniach : 2.03.2015  - 29.05.2015  obejmowała;

1. Gospodarowanie środkami  zgromadzonymi na wydzielonym rachunku bankowym, o którym mowa  w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

2, Realizacja  wydatków na bieżące zakupy.

3. Wydatkowanie środków na wynagrodzenia .

4. Realizacja godzin ponadwymiarowych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów numer PMZ.077.11.2015 z dnia 16.02.2015.

Protokół z  kontroli finansowej   znajduje się w aktach przedszkola. 

  • Protokół z kontroli

    Protokół z kontroli

Data stworzenia : 2014-09-04 20:03 Autor : Krystyna Chodkowska Data publikacji : 2014-09-04 20:03 Osoba udostępniająca na stronie : Izabella Grabowska Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-23 12:48 Osoba modyfikująca : Krystyna Chodkowska