Miejskie Przedszkole nr 4 w Ciechanowie

W roku szkolnym 2018/2019   w Miejskim Przedszkolu  Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie nadal  funkcjonuje 5 oddziałów dla dzieci. 2 z nich to oddziały integracyjne.

 

W Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi   im. "Pluszowego Misia" od 1 września 2016 roku  funkcjonuje 5 oddziałów.

Od 1 września 2015  roku  Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie  honoruje Krajową  Kartę Dużej  Rodziny.  W związku   z tym rodziny legitymujące  się  KKDR  korzystają z  50 %  zniżki przy opłacie za pobyt  dziecka w przedszkolu.

KDR

Historia przedszkola

Uroczystość otwarcia Państwowego Przedszkola nr 4 odbyła się 17 kwietnia 1978 roku. Pierwsi wychowankowie uczęszczają od 4 września 1978 roku. Od 1997 roku w przedszkolu funkcjonują oddziały integracyjne. W roku 2013  Uchwałą Rady Miasta Ciechanów  przedszkole otrzymało  imię  "Pluszowego  Misia".

Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie działa na podstawie :

1. Orzeczenia  z dnia 1 sierpnia 1978 roku Urzędu  Miejskiego w Ciechanowie o utworzeniu  przedszkola Nr 4.

2.Ustawy  z dnia 7.IX.1991 roku o systemie oświaty Dz.U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami.

3. Ustawy z dnia 26 .XI.1998 roku o finansach publicznych Dz.U. z 1998 r. Nr 155 z późniejszymi zmianami.

 

Organem prowadzącym jest Gmina Miejska  Ciechanów.

Nadzór pedagogiczny nad jednostką   sprawuje Kuratorium  Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie.

 

 

Data stworzenia : 2014-04-03 10:14 Autor : Izabella Grabowska Data publikacji : 2014-04-03 10:14 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-31 08:29 Osoba modyfikująca : Krystyna Chodkowska