Miejskie Przedszkole nr 4 w Ciechanowie

Od  1 września 2018  roku   do Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie    do 5 oddziałów  wiekowych  uczęszcza 117  dzieci.  Nadal 2 oddziały  "0"   to  oddziały   integracyjne.

 

 

 

W roku szkolnym   2017/2018   do Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie  zostało przyjętych 121  dzieci.  Funkcjonuje  5 grup   wiekowych  z czego 2   to oddziały Integracyjne.  

 

W roku szkolnych 2016/2017  w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im."Pluszowego Misia" w Ciechanowie funkcjonuje 5 oddziałów  dla 119  dzieci.

Są to oddziały :

3 latków

3-4 latków

4-5 latków

5-6 latków 

6 latków.

W roku 2017  dyżury w okresie wakacji  pełnią:

M-c lipiec  -  Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie ul. T. Wyrzykowskiego 9

M-c sierpień - Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 26 A.

 

 

W roku 2016  w okresie wakacji  dyżury pełnić będą następujące  jednostki :

M-c lipiec   -   Miejskie Przedszkole Nr 6  w Ciechanowie  ul. Pijanowskiego 3;

M-c sierpień - Miejskie  Przedszkole Nr 10   w Ciechanowie   ul. Batalionów Chłopskich  10.

Zapisy na dyżury  odbywać się będą  w  jednostkach do których uczęszcza  dziecko w bieżącym roku szkolnym.

 

 

W roku szkolnych 2015/2016   w  Miejskim Przedszkoli Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie funkcjonują               4 oddziały  dzieci:

* 3 latki, 

* 4 latki

* 6-5 latki - oddział integracyjny

* 5-6 latki - oddział integracyjny.

 

Na dzień 1 września 2015  roku  do przedszkola uczęszczało 89 dzieci. 

Od 1 października 2015  roku  dla dzieci uczęszczających do przedszkola realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju.

Dzieci

W roku szkolnym 2014 / 2015 do przedszkola uczęszcza 90 dzieci w tym 8 to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały ( w tym 2 oddziały integracyjne ) 

1A  -  25 dzieci

2B  - 25 dzieci

3C -  20 dzieci   - oddział integracyjny

4 D-  20 dzieci   - oddział integracyjny

W roku szkolnym 2014/2015  w przedszkolu  prowadzone są następujące  zajęcia dodatkowe dla  dzieci (finansowane przez organ  prowadzący) :

1. Logopedia

2.  Język angielski dla 5 i 6 latków.

3. Rytmika -  dla wszystkich grup  wiekowych.

4. Rehabilitacja. 

5. Religia dla  5 i 6 latków.

 

Data stworzenia : 2014-04-03 10:15 Autor : Izabella Grabowska Data publikacji : 2014-04-03 10:15 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-04 14:42 Osoba modyfikująca : Krystyna Chodkowska