BIP Miejskiego Przedszkola nr 4 w Ciechanowie

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna

 W dniu 6 listopada 2017  roku  na podstawie przedłożonych upoważnień  pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Ciechanowie przeprowadzili  kontrolę  w zakresie  żywienia   dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Ciechanowie. 

W jednostce  pozostawiono  protokół z przeprowadzonej kontroli.  Dokument znajduje się w aktach  przedszkola.

 

Dnia 27 kwietnia 2017  roku kontrolę przeprowadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie.

Kontrolą obejmowała  następujące zagadnienia:

* Ocena stanu sanitarnego  przedszkola;

* ocena dostosowania  stolików i krzeseł  do wzrostu  dzieci.

W jednostce  pozostawiono  protokół z przeprowadzonych  czynności  kontrolnych.

 

W dniu 10 marciu 2017  roku   odbyła się kontrola  przeprowadzono przez przedstawiciela  Komendy Powiatowej Państwowej Straży  Pożarnej  w Ciechanowie.

Zakres czynności obejmował następujące zagadnienia : 

* Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

* Rozpoznawanie możliwości i warunków  prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W jednostce   pozostawiono  protokół z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych.

 

 

16 grudnia 2016  roku  st. asystent w Sekcji Higieny Pracy  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie przeprowadził kontrolę            w zakresie:

* przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy oraz nadzoru sanitarnego nad substancjami  i mieszaninami chemicznymi.

W trakcie kontroli oceniano :

* badania lekarskie pracowników;

* dokumentację  oceny ryzyka zawodowego,

* spis stosowanych i niebezpiecznych mieszanin chemicznych;

* rejestr chorób zawodowych.

W  aktach  przedszkola   pozostawiono protokół z kontroli - bez zaleceń.

 

 

16 czerwca 2016  roku przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego  przeprowadził w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie . Kontrola  dotyczyła programu "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów  mlecznych  w placówkach oświatowych".

Protokół  z przeprowadzonej kontroli pozostaje  w aktach  przedszkola.

 

 

W dniu 31 maja 2016 roku pracownicy PSSE  przeprowadzili kontrolę kompleksową : Zakład żywienia zbiorowego.

Protokół z kontroli znajduje się w aktach  przedszkola.

 

 

W dniu 30 marca 2016  roku pracownicy PSSE  w Ciechanowie  przeprowadzili kontrolę  w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. "Pluszowego Misia" w Ciechanowie.

Kontrola  dotyczyła :

1. Oceny stanu  sanitarnego przedszkola ;

2. Dokumentacji lekarskiej  pracowników.

Protokół z kontroli znajduje się w aktach  przedszkola. Zaleceń  brak .

 

 

13 maja 2015  roku   kontrolę  przeprowadzili pracownicy PSSE  w Ciechanowie.

Obejmowała  ona  następujące zagadnienia :

1. Ocena stanu sanitarnego.

2. Ocena dostosowania  mebli do wzrostu dzieci.

3. Dokumentacja lekarska pracowników.  

Protokół z kontroli  pozostawiono w aktach  przedszkola.

Kontrola Urzędu Miasta Ciechanów

Kontrola  finansowa  przeprowadzona przez Urząd Miasta w Ciechanowie   w dniach : 2.03.2015  - 29.05.2015  obejmowała;

1. Gospodarowanie środkami  zgromadzonymi na wydzielonym rachunku bankowym, o którym mowa  w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

2, Realizacja  wydatków na bieżące zakupy.

3. Wydatkowanie środków na wynagrodzenia .

4. Realizacja godzin ponadwymiarowych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów numer PMZ.077.11.2015 z dnia 16.02.2015.

Protokół z  kontroli finansowej   znajduje się w aktach przedszkola. 

  • Protokół z kontroli

    Protokół z kontroli

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:

http://www.mp4ciechanow.pl/

Adres przedszkola:

ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 9

06-400 Ciechanów

tel. 23 672 54 55

email: przedszkolenr.4@poczta.onet.pl