BIP Miejskiego Przedszkola nr 4 w Ciechanowie

Od m-ca  sierpnia  2018  roku  do pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie powróciła  Pani Izabella Grabowska

 

 

Od dnia 1 lutego  2018  roku na podstawie Zarządzenie Prezydenta Miasta                                                                                                                       Ciechanów  ( w czasie nieobecności  dyrektora przedszkola )   obowiązki  pełni                                                                                                     mgr   Jolanta Zofia Piotrowska . 

 

 

Dyrektor przedszkola : mgr Izabella Grabowska

 

Po przeprowadzeniu  postępowania konkursowego   powierzono Pani Izabelli Grabowskiej  stanowisko  dyrektora  na okres  5 lat szkolnych tj. od 1 września 2015  roku do 31 sierpnia 2020 roku.

 

 

 

Dyrektor  przedszkola mgr Jolanta  Zofia Piotrowska (Pełniła obowiązki do 31.08.2015 roku).

Zarządzeniem Nr 94/2010  Prezydenta Miasta  Ciechanów z dnia  23 sierpnia 2010  roku  po przeprowadzeniu postępowania konkursowego  powierzono  Pani Jolancie Zofii Piotrowskiej  stanowisko  dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi  w Ciechanowie na okres  5 lat szkolnych  tj. od dnia 1 września 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2015  roku.

Przyjmowanie  interesantów w każdy poniedziałek od 8:00 do 9:00

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:

http://www.mp4ciechanow.pl/

Adres przedszkola:

ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 9

06-400 Ciechanów

tel. 23 672 54 55

email: przedszkolenr.4@poczta.onet.pl