BIP Miejskiego Przedszkola nr 4 w Ciechanowie

Plan finansowy na rok 2020

LINK DO BILANSU ZA ROK 2018

LINK DO BILANSU MP NR 4  W CIECHANOWIE ZA ROK 2018:

http://bip.cuwciechanow.pl/index.php?id=168&id2=165

Plan finansowy MP4 na rok 2018

Plan finansowy na rok 2016

Plan finansowy na rok 2015

 • Plan finansowy na rok 2015

  Plan finansowy na rok 2015

Budżet Przedszkola

BUDŻET PRZEDSZKOLA na rok 2014 =  1 321 387 zł

          Kwota ta przeznaczona jest na:

 1.  Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych,
 2.  Składki na ubezpieczenia społeczne,
 3.  Składki na fundusz pracy,
 4.  Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
 5.  Zakup materiałów i wyposażenia ,
 6.  Bieżące naprawy i remonty,
 7.  Ubezpieczenie majątku przedszkola
 8.  Badania lekarskie pracowników
 9. Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
 10.  Zakup energii.

 

 

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:

http://www.mp4ciechanow.pl/

Adres przedszkola:

ul. Tadeusza Wyrzykowskiego 9

06-400 Ciechanów

tel. 23 672 54 55

email: przedszkolenr.4@poczta.onet.pl